Documents

Minimising Rural Electrification Costs Summary Document (v0)

The project summary document for the REGDAN study titled "Possible Ways of Minimization of the Rural Electrification Cost in Nepalese Context".

Read More

PPHP Nyadi Phase 2a Project Plan (v0)

A Gantt chart for Phase 2a of PPHP Nyadi Project.

Read More

PPHP Pilot Summary Document, in Nepali (v13)

गरीबमुखी जलविद्युत आयोजना (पी.पी.एच.पी.) भनेको एउटा त्यस्तो परिकल्पना हो जसले ग्रामीण गरीब जनतालाई आफ्नो जल सम्पदाको नाफामुखी स्वामित्व प्रदान गर्न सहजीकरण गर्छ । यसका लागि व्यावसायिक रुपमा नाफा र सामाजिक पर्यावरणीय दृष्टिकोणले स्वीकार्य जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तथा संचालनमा स्थानीय समुदायका गरीब व्यक्तिहरुलाई मुख्य रुपमा संलग्न गराई त्यस आयोजनामा उपलव्धिमुलक स्वामित्व...

Read More